Електронски часописи

Kobson

IP: 18.212.120.195, N/A

HINARI Helth Interent Work

Зашто више немамо приступ HINARIју?

Од ове, 2011. године више немамо приступ HINARI базама података. То је последица развоја наше земље, и преласком Србије у групу средње развијених земаља према подацима Светске банке. Свестска здравствена организација (WHO) је 2002. године покренула HINARI с идејом да се земљама у развоју омогући приступ (скупој) научној литератури. Институције у Србији су од почетка биле укључене у HINARI, и све плаћања су реализована преко КоБСОНа. У WHO сматрају да средње развијене земље могу (и треба) да издвајају средства за претплату научних часописа. Ово правило се односи на све земље, и није га могуће изменити.

Укидање сервиса HINARI може се надокнадити коришћењем Medscape сервиса. Medscape је део WebMD Health Professional мреже који омогућава интегрисано (или појединачно) претраживање више различитих портала (у Open Access режиму) из области медицине: Medscape, MedscapeCME, eMedicine, Drugs и Medline. Преко овог сервиса доступно је преко 125 медицинских часописа и уџбеника.