Sugestije i zamerke

Primedbe, sugestije, komentari

U cilju unapređenja servisa KoBSON-a svim našim korisnicima omogućeno je da javno iznesu svoj stav. Sve sugestije, zamerke, predlozi i komentari su dobri došli. Ukoliko ne želite da se u okviru komentara vidi Vaše ime, molimo Vas da to naglasite. Komentari se ne objavljuju automatski, već tek nakon potvrde moderatora ovog dela sajta.

Vaš e-mail (*)

Vaše ime (*)

Tekst komenara (*)

Postojeći komentari

prema temi komentara

Razno

Kovacevic Milica (29.11.2018)

Molila bih vas da mi kazete da li postoji neka kategorizacija za sledeca dva casopisa da li su na SCI listi? https://www.journals.elsevier.com/veterinary-parasitology-regional-studies-and-reports https://journals.sagepub.com/home/jor najlepse hvala na odgovoru

Odgovor
KoBSON se ne bavi vrednovanjem, iz tog razloga smo, na našem portalu, oformili stranicu: Ko zna o vrednovanju, na kojoj postoje svi korisni linkovi i adrese u vezi sa kategorizacijom časopisa i vrednovanjem naučno-istraživačkih rezultata za konkretnu oblast.


Naši u WoS

Savka Adamović (08.10.2018)

Postovani, Kako da mi se M23 rad u kome sam pod devojačkim prezimenom poveze sa preostalim mojim radovima? Srdacno, Savka

Odgovor
U okviru servisa Naši u WoS nemamo mogućnost promene prezimena jer se radovi pridružuju listama kreiranim na osnovu prezimena i imena navedenog u samom radu koji je referisan u Web of Science-u (WoS-u). Takođe, s obzirom na to da je prepoznata potreba za promenama, planira se unapređenje baze.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Ivan Pribićević (07.10.2018)

Da li postоji mogućnost da dobijem informaciju da li se časopis Long Term PLanning ISSN: 0024-6301 nalazi na SCI listi? Hvala,Ivan

Odgovor
Časopis "Long Range Planning" (ISSN 0024-6301) se nalazi na SCI listi i njegov IF za 2017. godinu iznosi 3.221.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Slobodan (31.08.2018)

Molim Vas da li se casopis "Collegium Antropologicum" nalazi na SCI ili SSCI listi i, ukoliko se nalazi, koliki mu je impact factor,i zanima me da li se svrstava u kategoriju medjunarodnog casopisa. Hvala Unapred!

Odgovor
Časopis "Collegium Antropologicum" (ISSN 0350-6134) se ne nalazi na SCI listi i nema IF izdavača Clarivate Analytics (imao je do 2013. godine). Kompletne podatke o IF za EleČas servis preuzimamo iz Jorunal Citaton Reports (JCR) servisa. KoBSON se ne bavi vrednovanjem, iz tog razloga smo, na našem portalu, oformili stranicu: Ko zna o vrednovanju, na kojoj postoje svi korisni linkovi i adrese u vezi sa kategorizacijom časopisa i vrednovanjem naučno-istraživačkih rezultata za konkretnu oblast.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Milan Milutinovic (02.08.2018)

Postovani da li se casopis Engineering and Applied Sciences (ISSN Print:2575-2022 ISSN Online: 2575-1468) nalazi za SCI listi i da li poseduje IF?

Odgovor
Časopis "Engineering and Applied Sciences" (ISSN Print: 2575-2022 ISSN Online: 2575-1468) se ne nalazi na SCI listi i nema IF izdavača Clarivate Analytics (nekadašnji Thomson Reuters). Kompletne podatke o IF za EleČas servis preuzimamo iz Jorunal Citaton Reports (JCR) servisa. KoBSON se ne bavi vrednovanjem, iz tog razloga smo, na našem portalu, oformili stranicu: Ko zna o vrednovanju, na kojoj postoje svi korisni linkovi i adrese u vezi sa kategorizacijom časopisa i vrednovanjem naučno-istraživačkih rezultata za konkretnu oblast.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Nebojsa (10.07.2018)

Da li se Journal of Veterinary Science & Technology nalazi na SCI listi i da li poseduje Impakt faktor.

Odgovor
Časopis Journal of Veterinary Science & Technology ISSN 2157-7579 se ne nalazi na SCI listi i ne poseduje IF.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Jasmina (20.06.2018)

Poštovani, Da li je hrvatski arhitektonski časopis ,,Prostor" na SCI listi i koji je IF? Hvala. Pozdrav.

Odgovor
Časopis Prostor: Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam (ISSN 1330-0652) se nalazi na SCI listi u okviru Arts & Humanities Citation Index (A&HCI). Za časopise u okviru ovog citatnog indeksa se ne izračunava Impakt faktor. KoBSON se ne bavi vrednovanjem, iz tog razloga smo, na našem portalu, oformili stranicu: Ko zna o vrednovanju, na kojoj postoje svi korisni linkovi i adrese u vezi sa kategorizacijom časopisa i vrednovanjem naučno-istraživačkih rezultata za konkretnu oblast.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Radojka (06.06.2018)

Poštovani, Da li časopis Trauma Monthly ima IF

Odgovor
Časopis Trauma Monthly (ISSN 2251-7464) nema IF izdavača Clarivate Analytics (nekadašnji Thomson Reuters). Kompletne podatke o IF za EleČas servis preuzimamo iz Jorunal Citaton Reports (JCR) servisa.


Naši u WoS

Boža Miljković (19.04.2018)

Da li se radovi objavljeni u časopisu New Educational Review ISNB 1732-6729, SJR 0.219, Q3, Poland, evidentiraju u servisu Web of Science (Naši u WOS-u)

Odgovor
Časopis "New Educational Review" (ISSN 1732-6729) se referisao u bazi Web of Science od 2007. do 2012. godine. Zapisi radova naših autora se iz ovog časopisa mogu naći u Naši u WoS samo iz navedenog perioda.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Sanja Janicevic (10.04.2018)

Postovani, Mozete li napisati rang (kategoriju) casopisa kojima pripada European Physical Journal B (2015), i Scientific Reports (Nature) (2018)? Hvala unapred

Odgovor
Imakt faktori se objavljuju u Journal Citation Reports-u juna meseca svake godine za prethodnu (više o IF na sledećem linku). Trentuno važeći IF je IF za 2016. godinu.
Časopis JEuropean Physical Journal B. Condensed Matter and Complex Systems (ISSN 1434-6028) se na osnovu vrednosti IF 1.223 za 2015. godinu nalazi u kategoriji M23 - međunarodni časopis; časopis koji se nalazi na popisu JCR, ali prema IF2 nije u svojoj oblasti nauka rangiran među prvih 60% časopisa.
Časopis Scientific Reports (ISSN 2045-2322) se na osnovu vrednosti IF 4.259 za 2016. godinu nalazi u kategoriji M21 - vrhunski međunarodni časopis; časopis koji je prema IF2 rangiran u JCR u svojoj oblasti nauka među prvih 30% časopisa.